Volvo Penta
VOLVO AUTHORIZED SERVICE

Auktoriserad-service

Detta görs alltid vid service hos auktoriserad
verkstad

 • Kontroll av din drivlinas serienummer i Volvo Pentas databas.
 • Berörs din drivlina av kampanj så genomförs denna.
 • Finns det produktförbättringar blir du informerad och får en prisuppgift på vad det kostar att utföra.
 • För motorer med EVC system kopplas Vodia till motorns styrsystem för kontroll av status och
  eventuella felkoder.
 • För motorer med EVC system uppdateras mjukvaran med senaste versionen av befintlig EVC generation.
 • Baserat på motorns ålder, antal driftstimmar och senast utförda service genomförs byte av komponenter
  och vätskor enligt Volvo Pentas serviceschema och rekommenderade bytesintervall. Därutöver görs en
  optisk kontroll av ett flertal komponenter såsom slangar, kablar, kontakter och genomföringar.
 • Vid byten av komponenter och vätskor används alltid Volvo Penta originaldelar.
 • Samtliga byten och kontroller dokumenteras i ett serviceprotokoll som efter slutfört arbete överlämnas till dig.
 • Om det i samband med service upptäcks brister som påverkar motorns funktion och tillförlitlighet blir du
  informerad och får rekommendation samt prisuppgift på åtgärd.
 • När ni efter slutförd service lämnar marinan kan ni tryggt lita på att verkstaden i görligaste mån säkerställt
  drivlinans funktionalitet och tillförlitlighet.
 • Som en extra trygghet när ni anlitar en auktoriserad verkstad erhåller ni utökad garanti på av
  verkstaden monterade Volvo Penta originaldelar.
 • Garantin gäller i 24 månader eller 600 drifttimmar beroende på vilket som inträffar först.
  Kostnad för utryckningar och leveranser täcks ej av garantin.